برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار همدانی در 25 بهمن

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار همدانی در 25 بهمن
دبیر هنری جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار سرلشکر حسین همدانی از برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار شهید همدانی طی 25 بهمن ماه در همدان خبر داد.

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار همدانی در 25 بهمن

دبیر هنری جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار سرلشکر حسین همدانی از برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار شهید همدانی طی 25 بهمن ماه در همدان خبر داد.
برگزاری اختتامیه جشنواره ملی خاطره‌نویسی ویژه سردار همدانی در 25 بهمن

View more posts from this author