برگزاری اردوی تیم فوتبال پنج نفره در مرکز مازندران

برگزاری اردوی تیم فوتبال پنج نفره در مرکز مازندران
سرپرست تیم ملی فوتبال پنج‌نفره گفت: نهمین مرحله اردوی بازیکنان تیم ملی فوتبال پنج‌نفره برای حضور در بازی‌های پارالمپیک ریو در ساری برگزار می‌شود.

برگزاری اردوی تیم فوتبال پنج نفره در مرکز مازندران

سرپرست تیم ملی فوتبال پنج‌نفره گفت: نهمین مرحله اردوی بازیکنان تیم ملی فوتبال پنج‌نفره برای حضور در بازی‌های پارالمپیک ریو در ساری برگزار می‌شود.
برگزاری اردوی تیم فوتبال پنج نفره در مرکز مازندران

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author