برگزاری بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان

برگزاری بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان در تاریخ 25 بهمن ماه جاری خبر داد.

برگزاری بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان در تاریخ 25 بهمن ماه جاری خبر داد.
برگزاری بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان

View more posts from this author