برگزاری جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» در گیلان

برگزاری جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» در گیلان
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان از برگزاری سومین جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» ویژه زنان ایثارگر در 18 فروردین ماه جاری در این استان خبر داد.

برگزاری جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» در گیلان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان از برگزاری سومین جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» ویژه زنان ایثارگر در 18 فروردین ماه جاری در این استان خبر داد.
برگزاری جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» در گیلان

پرس نیوز

ابزار رسانه

View more posts from this author