برگزاری جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد

برگزاری جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد
معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته گرامیداشت زن، جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد برگزار می‌شود.

برگزاری جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته گرامیداشت زن، جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد برگزار می‌شود.
برگزاری جشنواره طراحان مد و لباس و فروش آثار هنری در مشهد
(“false”===a.adult

View more posts from this author