برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان در شهرستان فارسان

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان در شهرستان فارسان
مسؤول کانون مداحان شهرستان فارسان از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان خبر داد و عنوان کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در شهرستان فارسان برگزار می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان در شهرستان فارسان

مسؤول کانون مداحان شهرستان فارسان از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان خبر داد و عنوان کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در شهرستان فارسان برگزار می‌شود.
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مداحان در شهرستان فارسان

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author