برگزاری دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» در همدان

برگزاری دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» در همدان
مدیر موسسه فعالان فرهنگی «راه روشن» در همدان گفت: دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» همزمان با نقاط مختلف دنیا در همدان برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» در همدان

مدیر موسسه فعالان فرهنگی «راه روشن» در همدان گفت: دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» همزمان با نقاط مختلف دنیا در همدان برگزار خواهد شد.
برگزاری دومین برنامه «استغاثه به امام زمان (عج)» در همدان

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author