برگزاری دو همایش بدنسازی و پرورش اندام در استان زنجان

برگزاری دو همایش بدنسازی و پرورش اندام در استان زنجان
رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان گفت: دو سمینار آموزشی بدنسازی و پرورش‌ اندام ویژه آقایان و بانوان در زنجان برگزار می‌شود.

برگزاری دو همایش بدنسازی و پرورش اندام در استان زنجان

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان گفت: دو سمینار آموزشی بدنسازی و پرورش‌ اندام ویژه آقایان و بانوان در زنجان برگزار می‌شود.
برگزاری دو همایش بدنسازی و پرورش اندام در استان زنجان

فروش بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author