برگزاری دیدار سپیدرود و پدیده در ورزشگاه سردار جنگل رشت

برگزاری دیدار سپیدرود و پدیده در ورزشگاه سردار جنگل رشت
مسؤول روابط عمومی هیأت فوتبال گیلان از برگزاری دیدار خانگی تیم فوتبال سپیدرود رشت مقابل پدیده مشهد در ورزشگاه سردار جنگل رشت خبر داد.

برگزاری دیدار سپیدرود و پدیده در ورزشگاه سردار جنگل رشت

مسؤول روابط عمومی هیأت فوتبال گیلان از برگزاری دیدار خانگی تیم فوتبال سپیدرود رشت مقابل پدیده مشهد در ورزشگاه سردار جنگل رشت خبر داد.
برگزاری دیدار سپیدرود و پدیده در ورزشگاه سردار جنگل رشت

View more posts from this author