برگزاری راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر در دماوند+ تصاویر

برگزاری راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر در دماوند+ تصاویر
راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در شهرستان دماوند برگزار شد.

برگزاری راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر در دماوند+ تصاویر

راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در شهرستان دماوند برگزار شد.
برگزاری راهپیمایی مبارزه با مواد مخدر در دماوند+ تصاویر

سایت خبری زندگی

View more posts from this author