برگزاری رزمایش مشترک پدافند زیستی در خراسان جنوبی

برگزاری رزمایش مشترک پدافند زیستی در خراسان جنوبی
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از برگزاری رزمایش مشترک در حوزه پدافند زیستی در سال جاری خبر داد و گفت: آماده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های سپاه و بسیج با دامپزشکی همکاری و تعامل کنیم.

برگزاری رزمایش مشترک پدافند زیستی در خراسان جنوبی

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از برگزاری رزمایش مشترک در حوزه پدافند زیستی در سال جاری خبر داد و گفت: آماده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های سپاه و بسیج با دامپزشکی همکاری و تعامل کنیم.
برگزاری رزمایش مشترک پدافند زیستی در خراسان جنوبی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author