برگزاری رفراندوم نباید وسیله‌ای برای تسویه حساب‌ سیاسی باشد

برگزاری رفراندوم نباید وسیله‌ای برای تسویه حساب‌ سیاسی باشد
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس بر لزوم بازنگری در قانون همه‌پرسی تاکید کرد و گفت: برگزاری رفراندوم نباید هدف و وسیله‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی باشد.

برگزاری رفراندوم نباید وسیله‌ای برای تسویه حساب‌ سیاسی باشد

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس بر لزوم بازنگری در قانون همه‌پرسی تاکید کرد و گفت: برگزاری رفراندوم نباید هدف و وسیله‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی باشد.
برگزاری رفراندوم نباید وسیله‌ای برای تسویه حساب‌ سیاسی باشد

View more posts from this author