برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95

برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95
مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان از برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95 خبر داد و گفت: این طرح از کربلای معلی آغاز و به آستان قدس رضوی خاتمه می‌یابد.

برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95

مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان از برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95 خبر داد و گفت: این طرح از کربلای معلی آغاز و به آستان قدس رضوی خاتمه می‌یابد.
برگزاری ششمین دوره از طرح ملی جاده ولایت در مرداد 95

آپدیت نود 32 نسخه 8

فانتزی

View more posts from this author