برگزاری ششمین دوره مسابقات شترسواری کشور در شرق اصفهان

برگزاری ششمین دوره مسابقات شترسواری کشور در شرق اصفهان
ششمین دوره مسابقات شترسواری قهرمانی کشور، امروز به همت هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان در منطقه کویری روستای خارا واقع در شرق استان اصفهان برگزار شد.

برگزاری ششمین دوره مسابقات شترسواری کشور در شرق اصفهان

ششمین دوره مسابقات شترسواری قهرمانی کشور، امروز به همت هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان در منطقه کویری روستای خارا واقع در شرق استان اصفهان برگزار شد.
برگزاری ششمین دوره مسابقات شترسواری کشور در شرق اصفهان

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author