برگزاری قافله شور و عزا و اجتماع عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم

برگزاری قافله شور و عزا و اجتماع عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم
قافله شور و عزا در سوگ امیرالمومنین (ع) و اجتماع بزرگ عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور خوراسگان برگزار شد.

برگزاری قافله شور و عزا و اجتماع عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم

قافله شور و عزا در سوگ امیرالمومنین (ع) و اجتماع بزرگ عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور خوراسگان برگزار شد.
برگزاری قافله شور و عزا و اجتماع عزاداران به یاد شهدای مدافع حرم

لردگان

View more posts from this author