برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر در کرمانشاه

برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر در کرمانشاه
فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه از برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر موضوع رعایت حجاب و خودداری از روزه‌خواری در اماکن عمومی در کرمانشاه خبر داد.

برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر در کرمانشاه

فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه از برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر موضوع رعایت حجاب و خودداری از روزه‌خواری در اماکن عمومی در کرمانشاه خبر داد.
برگزاری مانور امر به معروف و نهی از منکر در کرمانشاه

اسکای نیوز

View more posts from this author