برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه مددجویان در حاجی‌آباد

برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه مددجویان در حاجی‌آباد
مدیر کمیته امداد امام خمینی حاجی آباد از برگزاری مسابقات فرهنگی پنجمین دوره یادواره شهدای مدافع حرم در این شهرستان خبر داد.

برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه مددجویان در حاجی‌آباد

مدیر کمیته امداد امام خمینی حاجی آباد از برگزاری مسابقات فرهنگی پنجمین دوره یادواره شهدای مدافع حرم در این شهرستان خبر داد.
برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه مددجویان در حاجی‌آباد

bluray movie download

View more posts from this author