برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در نوشهر

برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در نوشهر
زمین‎های کجور قابلیت پرورش انواع گل‌های محمدی برای گلاب‌گیری را دارد، از‌این‌رو نخستین جشنواره گلاب‌گیری در بخش کجور نوشهر برگزار شد.

برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در نوشهر

زمین‎های کجور قابلیت پرورش انواع گل‌های محمدی برای گلاب‌گیری را دارد، از‌این‌رو نخستین جشنواره گلاب‌گیری در بخش کجور نوشهر برگزار شد.
برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در نوشهر

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author