برگزاری نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM در دانشگاه پیام نور بابل

برگزاری نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM در دانشگاه پیام نور بابل
رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: نخستین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی دانشجویی ای‌سی‌ام (ACM) در دانشگاه پیام نور بابل برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM در دانشگاه پیام نور بابل

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: نخستین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی دانشجویی ای‌سی‌ام (ACM) در دانشگاه پیام نور بابل برگزار می‌شود.
برگزاری نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM در دانشگاه پیام نور بابل

فروش بک لینک

تلگرام

View more posts from this author