برگزاری نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده‌ای در بروجرد

برگزاری نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده‌ای در بروجرد
رئیس هیأت دوچرخه‌سواری لرستان گفت: نخستین مرحله مسابقات دوچرخه‌سواری لیگ برتر باشگا‌های کشور پس‌فردا در بروجرد برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده‌ای در بروجرد

رئیس هیأت دوچرخه‌سواری لرستان گفت: نخستین مرحله مسابقات دوچرخه‌سواری لیگ برتر باشگا‌های کشور پس‌فردا در بروجرد برگزار می‌شود.
برگزاری نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده‌ای در بروجرد

View more posts from this author