برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در قزوین

برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در قزوین
مسؤول سابق نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین از برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در استان خبر داد.

برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در قزوین

مسؤول سابق نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین از برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در استان خبر داد.
برگزاری نشست‌های دینی همزمان با شب‌های قدر در قزوین

افق

View more posts from this author