برگزاری نشست خبری دایی و مظلومی در قم/ صبا در فکر انتقام و استقلال در اضطراب قهرمانی

برگزاری نشست خبری دایی و مظلومی در قم/ صبا در فکر انتقام و استقلال در اضطراب قهرمانی
سرمربیان تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در نشست خبری پیش از مسابقه صبای قم و استقلال تهران پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.

برگزاری نشست خبری دایی و مظلومی در قم/ صبا در فکر انتقام و استقلال در اضطراب قهرمانی

سرمربیان تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در نشست خبری پیش از مسابقه صبای قم و استقلال تهران پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.
برگزاری نشست خبری دایی و مظلومی در قم/ صبا در فکر انتقام و استقلال در اضطراب قهرمانی

فروش بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author