برگزاری همایش «قدس نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» در خراسان جنوبی

برگزاری همایش «قدس نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» در خراسان جنوبی
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: همایش «قدس، نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» با حضور حدود 300 نفر از علمای تشیع و تسنن در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

برگزاری همایش «قدس نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» در خراسان جنوبی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: همایش «قدس، نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» با حضور حدود 300 نفر از علمای تشیع و تسنن در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.
برگزاری همایش «قدس نماد همبستگی، اخوت و بیداری اسلامی» در خراسان جنوبی

عرفان دینی

View more posts from this author