برگزاری همایش 2 روزه توسعه پایدار در چرام

برگزاری همایش 2 روزه توسعه پایدار در چرام
رئیس دانشکده صنعت و معدن چرام گفت: همایش بزرگ توسعه شهرستان چرام با حضور کارشناسان و مهمانان کشوری یکم و دوم خرداد در این دانشکده برگزار می‌شود.

برگزاری همایش 2 روزه توسعه پایدار در چرام

رئیس دانشکده صنعت و معدن چرام گفت: همایش بزرگ توسعه شهرستان چرام با حضور کارشناسان و مهمانان کشوری یکم و دوم خرداد در این دانشکده برگزار می‌شود.
برگزاری همایش 2 روزه توسعه پایدار در چرام

خرید بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author