برگزاری پرسمان انقلاب در مناسبت‌های مختلف

برگزاری پرسمان انقلاب در مناسبت‌های مختلف
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم گفت: 14 و 15 خرداد ریشه انقلابی دارد، بنابراین باید پرسمان‌هایی در زمینه انقلاب در این مناسبت‌ها برگزار شود و به سئوالات جوانان پاسخ داده شود.

برگزاری پرسمان انقلاب در مناسبت‌های مختلف

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم گفت: 14 و 15 خرداد ریشه انقلابی دارد، بنابراین باید پرسمان‌هایی در زمینه انقلاب در این مناسبت‌ها برگزار شود و به سئوالات جوانان پاسخ داده شود.
برگزاری پرسمان انقلاب در مناسبت‌های مختلف

نود32 آپدیت ورژن 6

خرم خبر

View more posts from this author