برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز

برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز
رئیس اداره بهزیستی نطنز از برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز خبر داد.

برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز

رئیس اداره بهزیستی نطنز از برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز خبر داد.
برگزاری کلاس آموزشی مصون‌سازی از اعتیاد در مساجد نطنز

پرس نیوز

View more posts from this author