برگزاری کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی نوزادان در مشهد

برگزاری کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی نوزادان در مشهد
دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی نوزادان از برگزاری این کنگره همزمان با 5 و 6 اردیبهشت به‌ میزبانی بیمارستان رضوی مشهد خبر داد.

برگزاری کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی نوزادان در مشهد

دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی نوزادان از برگزاری این کنگره همزمان با 5 و 6 اردیبهشت به‌ میزبانی بیمارستان رضوی مشهد خبر داد.
برگزاری کنگره بین‌المللی اختلالات هماتولوژی نوزادان در مشهد

View more posts from this author