برگزاری 15 یادواره شهدا در کهگیلویه

برگزاری 15 یادواره شهدا در کهگیلویه
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: قبل از اجلاسیه شهدای کهگیلویه و بویراحمد در آبان‌ماه، 15 یادواره شهدا در شهرستان برگزار خواهد شد.

برگزاری 15 یادواره شهدا در کهگیلویه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: قبل از اجلاسیه شهدای کهگیلویه و بویراحمد در آبان‌ماه، 15 یادواره شهدا در شهرستان برگزار خواهد شد.
برگزاری 15 یادواره شهدا در کهگیلویه

بازی

View more posts from this author