بزرگداشت آیت الله شاه آبادی در مسجد اعظم قم

بزرگداشت آیت الله شاه آبادی در مسجد اعظم قم
مراسم بزرگداشت آیت الله شاه آبادی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، اعضای خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب، فضلا و عموم مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

بزرگداشت آیت الله شاه آبادی در مسجد اعظم قم

مراسم بزرگداشت آیت الله شاه آبادی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، اعضای خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب، فضلا و عموم مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
بزرگداشت آیت الله شاه آبادی در مسجد اعظم قم

View more posts from this author