بزرگراه اهر- هریس- تبریز تا پایان امسال باید به بهره‌برداری برسد

بزرگراه اهر- هریس- تبریز تا پایان امسال باید به بهره‌برداری برسد
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: محدودیت منابع مالی برای دولت وجود ندارد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به صورت کامل بزرگراه اهر- هریس- تبریز را به بهره‌برداری برسانیم.

بزرگراه اهر- هریس- تبریز تا پایان امسال باید به بهره‌برداری برسد

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: محدودیت منابع مالی برای دولت وجود ندارد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به صورت کامل بزرگراه اهر- هریس- تبریز را به بهره‌برداری برسانیم.
بزرگراه اهر- هریس- تبریز تا پایان امسال باید به بهره‌برداری برسد

View more posts from this author