بسترسازی مناسب برگزاری باشکوه جشنواره رضوی در همدان

بسترسازی مناسب برگزاری باشکوه جشنواره رضوی در همدان
دبیر استانی ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در همدان گفت: با مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان بستر لازم برای برگزاری باشکوه جشنواره رضوی فراهم شده است.

بسترسازی مناسب برگزاری باشکوه جشنواره رضوی در همدان

دبیر استانی ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در همدان گفت: با مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان بستر لازم برای برگزاری باشکوه جشنواره رضوی فراهم شده است.
بسترسازی مناسب برگزاری باشکوه جشنواره رضوی در همدان

فانتزی

View more posts from this author