بسیج دستگاه‌های اجرایی شهرری برای برگزاری ویژه برنامه‌های لیالی قدر

بسیج دستگاه‌های اجرایی شهرری برای برگزاری ویژه برنامه‌های لیالی قدر
معاون استاندار تهران گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تامین امنیت زائران حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در مراسم ویژه لیالی قدر در اطراف و داخل حرم بسیج شده‌اند.

بسیج دستگاه‌های اجرایی شهرری برای برگزاری ویژه برنامه‌های لیالی قدر

معاون استاندار تهران گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تامین امنیت زائران حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در مراسم ویژه لیالی قدر در اطراف و داخل حرم بسیج شده‌اند.
بسیج دستگاه‌های اجرایی شهرری برای برگزاری ویژه برنامه‌های لیالی قدر

ganool review

View more posts from this author