بغض تراکتورسازی با 3 گل ترکید/ اولین برد با ساغلام

بغض تراکتورسازی با 3 گل ترکید/ اولین برد با ساغلام
تراکتورسازی تبریز با پیروزی مقابل پدیده مشهد، روند موفقیت‌های تیم‌های تبریزی را در مشهد تداوم بخشید.

بغض تراکتورسازی با 3 گل ترکید/ اولین برد با ساغلام

تراکتورسازی تبریز با پیروزی مقابل پدیده مشهد، روند موفقیت‌های تیم‌های تبریزی را در مشهد تداوم بخشید.
بغض تراکتورسازی با 3 گل ترکید/ اولین برد با ساغلام

View more posts from this author