بلندترین برج آجری جهان نگین تاریخ شمال ایران+ تصاویر

بلندترین برج آجری جهان نگین تاریخ شمال ایران+ تصاویر
برج قابوس بن وشمگیر به عنوان بلندترین برج آجری جهان یکی از جاذبه‌های بسیار دیدنی استان گلستان در شهرستان گنبدکاووس است که همه آنانکه یک بار این برج را دیده‌اند برای همیشه مجذوبش شده‌اند.

بلندترین برج آجری جهان نگین تاریخ شمال ایران+ تصاویر

برج قابوس بن وشمگیر به عنوان بلندترین برج آجری جهان یکی از جاذبه‌های بسیار دیدنی استان گلستان در شهرستان گنبدکاووس است که همه آنانکه یک بار این برج را دیده‌اند برای همیشه مجذوبش شده‌اند.
بلندترین برج آجری جهان نگین تاریخ شمال ایران+ تصاویر

View more posts from this author