بندرترکمن پربازدیدترین شهر گلستان‌ در هشتمین روز عید/ 638 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

بندرترکمن پربازدیدترین شهر گلستان‌ در هشتمین روز عید/ 638 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: در هشتمین روز فروردین امسال بیش از 638 هزار بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان گلستان به عمل آمده است.

بندرترکمن پربازدیدترین شهر گلستان‌ در هشتمین روز عید/ 638 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: در هشتمین روز فروردین امسال بیش از 638 هزار بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان گلستان به عمل آمده است.
بندرترکمن پربازدیدترین شهر گلستان‌ در هشتمین روز عید/ 638 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

View more posts from this author