بهار 95 آخرین فرصت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در جزیره قشم بود/صنوف مجوزهای خود را تمدید کنند

بهار 95 آخرین فرصت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در جزیره قشم بود/صنوف مجوزهای خود را تمدید کنند
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: فعالان اقتصادی این منطقه تنها با داشتن مجوز معتبر از سوی این سازمان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

بهار 95 آخرین فرصت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در جزیره قشم بود/صنوف مجوزهای خود را تمدید کنند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: فعالان اقتصادی این منطقه تنها با داشتن مجوز معتبر از سوی این سازمان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
بهار 95 آخرین فرصت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در جزیره قشم بود/صنوف مجوزهای خود را تمدید کنند

بک لینک رنک 5

گوشی موبایل

View more posts from this author