بهبود آمار تولید فولاد در کشور/ کاهش نیاز کشور به ورق‌های وارداتی

بهبود آمار تولید فولاد در کشور/ کاهش نیاز کشور به ورق‌های وارداتی
آمارهای منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می‌دهد این روند صعودی در 10 ماهه سال 96 نیز ادامه داشته و فولادسازان بزرگ کشور موفق شده‌اند با وجود همه مشکلات صنعت در این سال، روند صعودی تولید خود را حفظ کنند.

بهبود آمار تولید فولاد در کشور/ کاهش نیاز کشور به ورق‌های وارداتی

آمارهای منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می‌دهد این روند صعودی در 10 ماهه سال 96 نیز ادامه داشته و فولادسازان بزرگ کشور موفق شده‌اند با وجود همه مشکلات صنعت در این سال، روند صعودی تولید خود را حفظ کنند.
بهبود آمار تولید فولاد در کشور/ کاهش نیاز کشور به ورق‌های وارداتی

View more posts from this author