بهبود و ارتقای تجهیزات بوستان‌های پرند

بهبود و ارتقای تجهیزات بوستان‌های پرند
معاون خدمات شهری و فضای سبز شهردار پرند گفت: بهبود و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات بوستان‌های پرند در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

بهبود و ارتقای تجهیزات بوستان‌های پرند

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهردار پرند گفت: بهبود و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات بوستان‌های پرند در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
بهبود و ارتقای تجهیزات بوستان‌های پرند

خرید بک لینک

View more posts from this author