بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد ـ شیروان

بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد ـ شیروان
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی از بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد به شیروان خبر داد.

بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد ـ شیروان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی از بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد به شیروان خبر داد.
بهره‌برداری از سیستم روشنایی تونل باباامان در مسیر بجنورد ـ شیروان

کرمان نیوز

میهن دانلود

View more posts from this author