بهره‌برداری از فاز نخست قطار شهری کرج در سال 98

بهره‌برداری از فاز نخست قطار شهری کرج در سال 98
شهردار کرج گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مقرر شد در سال 98 شاهد به بهره‌برداری رسیدن فاز نخست خط 2 قطار شهری کرج باشیم.

بهره‌برداری از فاز نخست قطار شهری کرج در سال 98

شهردار کرج گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مقرر شد در سال 98 شاهد به بهره‌برداری رسیدن فاز نخست خط 2 قطار شهری کرج باشیم.
بهره‌برداری از فاز نخست قطار شهری کرج در سال 98

View more posts from this author