بهره‌برداری از قطار بین‌شهری تهران – گرمسار در سال 95

بهره‌برداری از قطار بین‌شهری تهران – گرمسار در سال 95
فرماندار شهرستان گرمسار گفت: قطار بین‌شهری تهران ـ گرمسار در سال 95 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بهره‌برداری از قطار بین‌شهری تهران – گرمسار در سال 95

فرماندار شهرستان گرمسار گفت: قطار بین‌شهری تهران ـ گرمسار در سال 95 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
بهره‌برداری از قطار بین‌شهری تهران – گرمسار در سال 95

دانلود آهنگ جدید

مرجع توریسم

View more posts from this author