بهره‌برداری از 3 فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم با حضور وزیر راه

بهره‌برداری از 3 فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم با حضور وزیر راه
در آستانه فرارسیدن ایام نوروز و با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سه فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از 3 فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم با حضور وزیر راه

در آستانه فرارسیدن ایام نوروز و با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سه فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم به بهره‌برداری رسید.
بهره‌برداری از 3 فروند اسکله گردشگری دریایی در قشم با حضور وزیر راه

View more posts from this author