بهره‌برداری از 3 هزار و 416 پروژه در خراسان رضوی

بهره‌برداری از 3 هزار و 416 پروژه در خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی گفت: در سال جاری، 3 هزار و 416 پروژه عمرانی و اقتصادی طی مناسبت‌های مختلف در این استان به‌ویژه مناطق محروم و روستایی بهره‌برداری شده است.

بهره‌برداری از 3 هزار و 416 پروژه در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی گفت: در سال جاری، 3 هزار و 416 پروژه عمرانی و اقتصادی طی مناسبت‌های مختلف در این استان به‌ویژه مناطق محروم و روستایی بهره‌برداری شده است.
بهره‌برداری از 3 هزار و 416 پروژه در خراسان رضوی

View more posts from this author