بهره‌برداری از 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور/ ارتقای 4000 مگاواتی تا پایان دولت دوازدهم

بهره‌برداری از 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور/ ارتقای 4000 مگاواتی تا پایان دولت دوازدهم
وزیر نیرو گفت: 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور به بهره‌برداری رسیده است و در سال آینده این مقدار به 2 برابر افزایش پیدا می‌کند.

بهره‌برداری از 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور/ ارتقای 4000 مگاواتی تا پایان دولت دوازدهم

وزیر نیرو گفت: 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور به بهره‌برداری رسیده است و در سال آینده این مقدار به 2 برابر افزایش پیدا می‌کند.
بهره‌برداری از 500 مگاوات منابع تجدیدپذیر در کشور/ ارتقای 4000 مگاواتی تا پایان دولت دوازدهم

View more posts from this author