بهره‌مندی بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر بابل

بهره‌مندی بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر بابل
رئیس جمعیت هلال احمر بابل گفت: بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر از تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته تاکنون در بابل بهره‌مند شدند.

بهره‌مندی بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر بابل

رئیس جمعیت هلال احمر بابل گفت: بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر از تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته تاکنون در بابل بهره‌مند شدند.
بهره‌مندی بیش از 9 هزار نفر از خدمات نوروزی هلال احمر بابل

مرجع سلامتی

اندروید

View more posts from this author