بهره‌مندی روزانه 19 هزار نفر گردشگر از امکانات منطقه آزاد انزلی

بهره‌مندی روزانه 19 هزار نفر گردشگر از امکانات منطقه آزاد انزلی
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی گفت: روزانه به طور میانگین بالغ بر 19 هزار نفر گردشگر نوروزی از امکانات منطقه آزاد انزلی بهره‌مند شده‌اند.

بهره‌مندی روزانه 19 هزار نفر گردشگر از امکانات منطقه آزاد انزلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی گفت: روزانه به طور میانگین بالغ بر 19 هزار نفر گردشگر نوروزی از امکانات منطقه آزاد انزلی بهره‌مند شده‌اند.
بهره‌مندی روزانه 19 هزار نفر گردشگر از امکانات منطقه آزاد انزلی

اس ام اس

ماشین های جدید

View more posts from this author