بهره‌مندی 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت نوروزی هلال احمر استان مرکزی

بهره‌مندی 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت نوروزی هلال احمر استان مرکزی
سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی از بهره‌مندی بیش از 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت این جمعیت از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خبر داد.

بهره‌مندی 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت نوروزی هلال احمر استان مرکزی

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی از بهره‌مندی بیش از 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت این جمعیت از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خبر داد.
بهره‌مندی 11 هزار نفر از خدمات طرح ایمنی و سلامت نوروزی هلال احمر استان مرکزی

عکس

ترانه

View more posts from this author