بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در راستای توسعه گردشگری زنجان

بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در راستای توسعه گردشگری زنجان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از اهمیت نقش مردم و تعاونی‌های مردم نهاد در راستای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: از ظرفیت تعاونی‌های مردم نهاد در راستای توسعه گردشگری زنجان بهره‌گیری می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در راستای توسعه گردشگری زنجان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از اهمیت نقش مردم و تعاونی‌های مردم نهاد در راستای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: از ظرفیت تعاونی‌های مردم نهاد در راستای توسعه گردشگری زنجان بهره‌گیری می‌شود.
بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها در راستای توسعه گردشگری زنجان

خرید بک لینک

تلگرام

View more posts from this author