به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم/ همه از تماشای بازی‌های تراکتورسازی لذت می‌برند

به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم/ همه از تماشای بازی‌های تراکتورسازی لذت می‌برند
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم، گفت: فقط در بازی مقابل سیاه‌جامگان مشهد خوب نبودیم و در سایر بازی‌ها این تیم تراکتورسازی بود که تیم برتر بوده و موقعیت‌های گل خلق کرده است.

به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم/ همه از تماشای بازی‌های تراکتورسازی لذت می‌برند

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم، گفت: فقط در بازی مقابل سیاه‌جامگان مشهد خوب نبودیم و در سایر بازی‌ها این تیم تراکتورسازی بود که تیم برتر بوده و موقعیت‌های گل خلق کرده است.
به دنبال پیروزی برابر پیکان هستیم/ همه از تماشای بازی‌های تراکتورسازی لذت می‌برند
/*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author