به سامان رساندن پروژه مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب با حضور رئیس جمهور

به سامان رساندن پروژه مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب با حضور رئیس جمهور
استاندار آذربایجان‎شرقی بر لزوم استفاده از فرصت سفر رئیس جمهور در اردیبهشت ماه به این استان جهت به سامان رساندن پروژه‌هایی مثل مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب تاکید کرد.

به سامان رساندن پروژه مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب با حضور رئیس جمهور

استاندار آذربایجان‎شرقی بر لزوم استفاده از فرصت سفر رئیس جمهور در اردیبهشت ماه به این استان جهت به سامان رساندن پروژه‌هایی مثل مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب تاکید کرد.
به سامان رساندن پروژه مس کاتدی سونگون و نفلین سینیت سراب با حضور رئیس جمهور

View more posts from this author